Ozha First Dream

Ozha First Dream

Share on

RBT CODE

Aku Tak Bisa
 • XL:
  XL-Axiata

  14401581

  ketik 14401581 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  643729

  ketik SET 643729 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ1AA

  ketik RING ON OZ1AA kirim ke 1212

Takkan Pernah Percaya
 • XL:
  XL-Axiata

  14401583

  ketik 14401583 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643723

  ketik SET 0643723 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ3AA

  ketik RING ON OZ3AA kirim ke 1212

Terjebak Khayalan
 • XL:
  XL-Axiata

  14401585

  ketik 14401585 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643721 �

  ketik SET 0643721 � kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ5AA

  ketik RING ON OZ5AA kirim ke 1212

Tinggal Bilang Saja
 • XL:
  XL-Axiata

  14401587

  ketik 14401587 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643718

  ketik SET 0643718 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ7AA

  ketik RING ON OZ7AA kirim ke 1212

Mimpikan Aku
 • XL:
  XL-Axiata

  14401589

  ketik 14401589 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643725

  ketik SET 0643725 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ9AA

  ketik RING ON OZ9AA kirim ke 1212

Aku Tak Bisa 2
 • XL:
  XL-Axiata

  14401582

  ketik 14401582 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643728

  ketik SET 0643728 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ2AA

  ketik RING ON OZ2AA kirim ke 1212

Takkan Pernah Percaya 2
 • XL:
  XL-Axiata

  14401584

  ketik 14401584 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643726

  ketik SET 0643726 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ4AA

  ketik RING ON OZ4AA kirim ke 1212

Terjebak Khayalan 2
 • XL:
  XL-Axiata

  14401586

  ketik 14401586 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643724 �

  ketik SET 0643724 � kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ6AA

  ketik RING ON OZ6AA kirim ke 1212

Tinggal Bilang Saja 2
 • XL:
  XL-Axiata

  14401588

  ketik 14401588 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0643722

  ketik SET 0643722 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZ8AA

  ketik RING ON OZ8AA kirim ke 1212

Mimpikan Aku 2
 • XL:
  XL-Axiata

  14401590

  ketik 14401590 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  643727

  ketik SET 643727 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  OZHAA

  ketik RING ON OZHAA kirim ke 1212

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212