Babe Hoki

Babe Hoki

Share on

RBT CODE

Pelangi
 • XL:
  XL-Axiata

  14401462

  ketik 14401462 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  641211

  ketik SET 641211 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  BHPAA

  ketik RING ON BHPAA kirim ke 1212

Alamak
 • XL:
  XL-Axiata

  14401464

  ketik 14401464 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  641215

  ketik SET 641215 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  GMABJ

  ketik RING ON GMABJ kirim ke 1212

Datanglah
 • XL:
  XL-Axiata

  14401466

  ketik 14401466 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  641212

  ketik SET 641212 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  BHDAA

  ketik RING ON BHDAA kirim ke 1212

Pelangi1
 • XL:
  XL-Axiata

  14401463

  ketik 14401463 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  641213

  ketik SET 641213 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  BH1AA

  ketik RING ON BH1AA kirim ke 1212

Alamak1
 • XL:
  XL-Axiata

  14401465

  ketik 14401465 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  641214

  ketik SET 641214 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  BH2AA

  ketik RING ON BH2AA kirim ke 1212

Datanglah1
 • XL:
  XL-Axiata

  14401467

  ketik 14401467 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0641216

  ketik SET 0641216 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  BH3AA

  ketik RING ON BH3AA kirim ke 1212

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212