Marshanda

Marshanda

Share on

RBT CODE

Sahabat Diri Sendiri
 • XL:
  XL-Axiata

  14401408

  ketik 14401408 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0639229

  ketik SET 0639229 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2114113

  ketik RING ON 2114113 kirim ke 1212

Daddy
 • XL:
  XL-Axiata

  14401412

  ketik 14401412 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0639233

  ketik SET 0639233 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2114117

  ketik RING ON 2114117 kirim ke 1212

Cinta Yang Kembali
 • XL:
  XL-Axiata

  14401416

  ketik 14401416 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0639236

  ketik SET 0639236 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2114121

  ketik RING ON 2114121 kirim ke 1212

Daddy1
 • XL:
  XL-Axiata

  14401413

  ketik 14401413 kirim ke 1818

Sahabat Diri Sendiri3
 • XL:
  XL-Axiata

  14401411

  ketik 14401411 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0639228

  ketik SET 0639228 kirim ke 808

Sahabat Diri Sendiri1
 • INDOSAT:
  Indosat

  0639231

  ketik SET 0639231 kirim ke 808

Daddy3
 • INDOSAT:
  Indosat

  0639232

  ketik SET 0639232 kirim ke 808

Daddy2
 • INDOSAT:
  Indosat

  0639235

  ketik SET 0639235 kirim ke 808

Cinta Yang Kembali3
 • INDOSAT:
  Indosat

  0639238

  ketik SET 0639238 kirim ke 808

Cinta Yang Kembali2
 • XL:
  XL-Axiata

  14401418

  ketik 14401418 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0639237

  ketik SET 0639237 kirim ke 808

Cinta Yang Kembali1
 • INDOSAT:
  Indosat

  0639239

  ketik SET 0639239 kirim ke 808

Daddy2
 • INDOSAT:
  Indosat

  0639235

  ketik SET 0639235 kirim ke 808

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212