DRioz

DRioz

Share on

RBT CODE

Kepikiran
 • XL:
  XL-Axiata

  14404145

  ketik 14404145 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0652333

  ketik SET 0652333 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  DRIDR

  ketik RING ON DRIDR kirim ke 1212

Jantung Hati
 • XL:
  XL-Axiata

  14404150

  ketik 14404150 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0652461

  ketik SET 0652461 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  DRIDW

  ketik RING ON DRIDW kirim ke 1212

Kepikiran
 • XL:
  XL-Axiata

  14404149

  ketik 14404149 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0652333

  ketik SET 0652333 kirim ke 808

123
 • XL:
  XL-Axiata

  14404288

  ketik 14404288 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53056702

  ketik SET 53056702 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  DRZAA

  ketik RING ON DRZAA kirim ke 1212

Kepikiran
 • XL:
  XL-Axiata

  14404148

  ketik 14404148 kirim ke 1818

Kepikiran
 • XL:
  XL-Axiata

  14404147

  ketik 14404147 kirim ke 1818

123
 • XL:
  XL-Axiata

  14404362

  ketik 14404362 kirim ke 1818

Jantung Hati
 • XL:
  XL-Axiata

  14404162

  ketik 14404162 kirim ke 1818

Jantung Hati
 • XL:
  XL-Axiata

  14404162

  ketik 14404162 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  0652461

  ketik SET 0652461 kirim ke 808

123
 • XL:
  XL-Axiata

  14404363

  ketik 14404363 kirim ke 1818

123
 • XL:
  XL-Axiata

  14404364

  ketik 14404364 kirim ke 1818

Kepikiran
 • XL:
  XL-Axiata

  14404146

  ketik 14404146 kirim ke 1818

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212