Albom Aceh Tuboh

Albom Aceh Tuboh

Share on

RBT CODE

Raja Lam Badan
 • XL:
  XL-Axiata

  14401367

  ketik 14401367 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1706394

  ketik SET 1706394 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2150174

  ketik RING ON 2150174 kirim ke 1212

Taloe
 • XL:
  XL-Axiata

  14401368

  ketik 14401368 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1706393

  ketik SET 1706393 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2150175

  ketik RING ON 2150175 kirim ke 1212

Bek Darohaka Neuk
 • XL:
  XL-Axiata

  14401369

  ketik 14401369 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1706399

  ketik SET 1706399 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2150176

  ketik RING ON 2150176 kirim ke 1212

Jak Kutimang
 • XL:
  XL-Axiata

  14401370

  ketik 14401370 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1706398

  ketik SET 1706398 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2150177

  ketik RING ON 2150177 kirim ke 1212

Jak Meureuno
 • XL:
  XL-Axiata

  14401371

  ketik 14401371 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1706395

  ketik SET 1706395 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2150178

  ketik RING ON 2150178 kirim ke 1212

Beu Ek Meusampe
 • XL:
  XL-Axiata

  14401372

  ketik 14401372 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1706397

  ketik SET 1706397 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2150179

  ketik RING ON 2150179 kirim ke 1212

Malam
 • XL:
  XL-Axiata

  14401373

  ketik 14401373 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1706396

  ketik SET 1706396 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2150180

  ketik RING ON 2150180 kirim ke 1212

Beu Ek Meusampe
 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2180080

  ketik RING ON 2180080 kirim ke 1212

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212