R.O.L

R.O.L

Share on

RBT CODE

Last Angel
 • XL:
  XL-Axiata

  14400885

  ketik 14400885 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  2005973

  ketik SET 2005973 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113669

  ketik RING ON 2113669 kirim ke 1212

Doa Sang Pecundang
 • XL:
  XL-Axiata

  14400886

  ketik 14400886 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  2005803

  ketik SET 2005803 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113670

  ketik RING ON 2113670 kirim ke 1212

For My Friend
 • XL:
  XL-Axiata

  14400887

  ketik 14400887 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  2005805

  ketik SET 2005805 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113671

  ketik RING ON 2113671 kirim ke 1212

Telah Pergi
 • XL:
  XL-Axiata

  14400888

  ketik 14400888 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  2005800

  ketik SET 2005800 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113672

  ketik RING ON 2113672 kirim ke 1212

Tak Tergantikan
 • XL:
  XL-Axiata

  14400889

  ketik 14400889 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  2005972

  ketik SET 2005972 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113673

  ketik RING ON 2113673 kirim ke 1212

Sakit
 • XL:
  XL-Axiata

  14400890

  ketik 14400890 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  2005804

  ketik SET 2005804 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113674

  ketik RING ON 2113674 kirim ke 1212

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212