Madama Group

Madama Group

Share on

RBT CODE

Napa Weta
 • XL:
  XL-Axiata

  14400620

  ketik 14400620 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1703938

  ketik SET 1703938 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113872

  ketik RING ON 2113872 kirim ke 1212

Carolina
 • XL:
  XL-Axiata

  14400617

  ketik 14400617 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1703943

  ketik SET 1703943 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113873

  ketik RING ON 2113873 kirim ke 1212

Dole Lwa Nggera
 • XL:
  XL-Axiata

  14400618

  ketik 14400618 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1703941

  ketik SET 1703941 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113875

  ketik RING ON 2113875 kirim ke 1212

Jodo Iwa Nala
 • XL:
  XL-Axiata

  14400619

  ketik 14400619 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1703939

  ketik SET 1703939 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113874

  ketik RING ON 2113874 kirim ke 1212

Dona Le
 • XL:
  XL-Axiata

  14400616

  ketik 14400616 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1703942

  ketik SET 1703942 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113876

  ketik RING ON 2113876 kirim ke 1212

Dala Wesa Wole
 • XL:
  XL-Axiata

  14400615

  ketik 14400615 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  1703940

  ketik SET 1703940 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  2113871

  ketik RING ON 2113871 kirim ke 1212

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212