An Najah Kudus

An Najah Kudus

Share on

RBT CODE

Ayyuhal Ahbab
 • XL:
  XL-Axiata

  14405808

  ketik 14405808 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066005

  ketik SET 53066005 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKFE

  ketik RING ON ANKFE kirim ke 1212

Aamina
 • XL:
  XL-Axiata

  14405809

  ketik 14405809 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066006

  ketik SET 53066006 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKFJ

  ketik RING ON ANKFJ kirim ke 1212

Shollu Ala (V.Kecil)
 • XL:
  XL-Axiata

  14405810

  ketik 14405810 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066007

  ketik SET 53066007 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKFO

  ketik RING ON ANKFO kirim ke 1212

As'adul Ayyam
 • XL:
  XL-Axiata

  14405811

  ketik 14405811 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066008

  ketik SET 53066008 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKFT

  ketik RING ON ANKFT kirim ke 1212

Innal Habib
 • XL:
  XL-Axiata

  14405812

  ketik 14405812 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066009

  ketik SET 53066009 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKFY

  ketik RING ON ANKFY kirim ke 1212

Al Islam
 • XL:
  XL-Axiata

  14405813

  ketik 14405813 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066010

  ketik SET 53066010 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKGD

  ketik RING ON ANKGD kirim ke 1212

Aroja Sama
 • XL:
  XL-Axiata

  14405814

  ketik 14405814 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066011

  ketik SET 53066011 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKGI

  ketik RING ON ANKGI kirim ke 1212

Ashubhu Bada
 • XL:
  XL-Axiata

  14405815

  ketik 14405815 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066012

  ketik SET 53066012 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKGN

  ketik RING ON ANKGN kirim ke 1212

Rindu Rasul
 • XL:
  XL-Axiata

  14405816

  ketik 14405816 kirim ke 1818

 • INDOSAT:
  Indosat

  53066013

  ketik SET 53066013 kirim ke 808

 • TELKOMSEL:
  Telkomsel

  ANKGS

  ketik RING ON ANKGS kirim ke 1212

CARA AKTIVASI RING BACK TONE (RBT)

Telkomsel

TELKOMSEL

ketik RING<spasi>ON<spasi>KODE RBT kirim ke 1212
Indosat

INDOSAT

ketik SET<spasi>KODE RBT kirim ke 808
XL-Axiata

XL

ketik KODE RBT kirim ke 1818
RBT Tri

TRI

ketik KODE RBT kirim ke 1212